Maksut

Maksut

1964_001

Vapaaehtoiset tukimaksut

Yksityinen koulunkäynti herättää monissa mielikuvan siitä, että koulutus olisi kallista. Perusopetus on kuitenkin lain mukaan kaikille maksutonta. Vaasan Rudolf Steiner -koulua ylläpitävä yhdistys kerää oppilaidensa perheiltä tukimaksuja, mutta ne ovat täysin vapaaehtoisia. Suurin osa koulutuksesta rahoitetaan valtionavulla, mutta perheiltä toivotaan tuen tarjoamista talkootyönä tai taloudellisesti, jotta lapsille voidaan tarjota laadukas steinerpedagoginen opetus. Perusopetuksen vapaaehtoinen tukimaksu on 40 €/kk/perhe.

Jäsenmaksu

Vaasan steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry on koulua ylläpitävän yhdistyksen virallinen nimi. Kyseiseen yhdistykseen voi lasten huoltaja tai yhdistyksen toimihenkilö liittyä jäseneksi maksamalla yhdistyksen jäsenmaksun. Jäsenmaksu on kerran kalenterivuodessa maksettava vapaaehtoinen maksu, jonka maksamalla pääsee vuoden ajaksi jäseneksi yhdistykseen. Jäsenellä on äänioikeus yhdistyksen vuosikokouksissa. Vain jäsenet voivat tulla valituksi yhdistyksen hallitukseen. Vuoden 2020 jäsenmaksu on 25 €.

Kannattajajäseneksi voi liittyä jokainen 18 v täyttänyt henkilö. Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta kokouksissa.

1964_001